Igor Mandić

Igor MandicIgor Mandić

www.igormandic.com

Samostalni likovni umetnik fotografije. Rodjen 1973. u Sarajevu. Od 1989. godine živi i radi u Beogradu. Član Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS).

Fotografijom se bavi od 1996. godine. Imao je 6 samostalnih izložbi i više grupnih.

Do 2002. godine radio bio je foto reporter za dnevne novine i magazine, a nakon toga je otvorio svoj studio.

Njegove fotografije objavljene su u brojnim domaćim i stranim magazinima i novinama (Status, Elle-Hrvatska, Mark magazine – Holandija, Toyota British magazine, Daily telegraph, Sunday Telegraph…), brošurama, plakatima, knjigama, bilbordima, reklamama, modnim agencijama, kao i na brojnim web sajtovima.
Dobitnik je dve nagrade za inovacije u fotografiji, 2006. i 2007. godine kada je prvi put u Srbiji izlagao virtualne fotografije. (Grupna izložba Foto kluba Beograd “Poplave” i Festival novih medija BLINK 2007.)

Od 2010. do 2013. godine predavao digitalnu fotografiju na workshop-u Tomislava Peterneka.

Od 2011 predavač za digitalnu fotografiju u školi fotografije „Foton“, a od 2012. predaje na Fakultetu za medije i komunikacije predmet “Sintetička fotografija”.

2015. godine u Berlinu u Jevrejskom muzeju je izloženo 10 fotografija Igora Mandića iz serijala “Portreti ruku”, na poziv autora i u okviru projekta “Obedience”, Peter-a Greenaway-a i Saskia-e Boddeke.